Twardowski u wrót Piekieł

Widowisko fireshow oparte na legendzie o Mistrzu Twardowskim, który zaprzedał duszę diabłu w zamian za całą wiedzę tego świata. Twardowski, aby odzyskać podpisany przez siebie cyrograf, musi odbyć podróż do Piekła. Tylko w ten sposób może rozwiązać zawartą z Czartem umowę. Jednak droga do czeluści piekielnych nie jest łatwa, czeka na niego wiele zagrożeń, pułapek i pokus. Pan Twardowski wędruje do piekła, pokonując kolejne przeszkody stawiane przez Diabła. Na koniec dochodzi do finałowej walki pomiędzy Szlachcicem a Diabłem.